https://www.traditionrolex.com/9
https://www.traditionrolex.com/9
Souhlas se zpracováním osobních údajů | Bedřichovský Night Light Marathon

Souhlas se zpracováním osobních údajů

GDPR - Ochrana osobních údajů


Současně s registrací na Bedřichovský Night Light Marathon vyplňujete i souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, vězte, že je uchováváme pro účely Bedřichovského Night Light Marathonu, pro rozesílání pozvánek na tento závod, případně pro komunikaci ohledně nesrovnalostí při Bedřichovském Night Light Marathonu, pro marketingové účely a vedení kvalitní statistiky. Údaje nesdělujeme třetím stranám a nikdy tak dělat nebudeme.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas JIZERSKÉ, o.p.s. se sídlem Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

    • jméno a příjmení

    • datum narození

    • pohlaví

    • národnost

    • oddíl  

    • bydliště

    • e-mailová adresa

    • telefonní číslo

    • fotografie a videa z průběhu akce

 

2. Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie, videa z průběhu akce je nutné zpracovat:

a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu Bedřichovský Night Light Marathon který organizujeme. 

b) pro marketingové účely Správce, nikdy Váš email, telefonní číslo nebo celé bydliště nezveřejníme veřejně, ani Vaše údaje nebudeme předávat třetím stranám.

Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu pořádání Bedřichovského Night Light Marathonu nebo vedení statistiky k ní.

 

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu na informace@jizerskaops.cz nebo dopisu na adresu: JIZERSKÁ, o.p.s., Bedřichov 218, 468 12 Bedřichov. 

 

4. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím ředitele Martina Kunce, nebo jím pověřených osob nebo zpracovatelů a osob pověřených Správcem. Pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

   Poskytovatel softwaru APACHI s.r.o. (www.sportovniservis.cz), Husinecká 903/10, 130 00 Praha 3 – Žižkov.

   Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.

 

5. Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

    •    vzít váš souhlas kdykoliv zpět,

    •    požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

    •    požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,

    •    vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,

    •    požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

    •    v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Za pořadatele Bedřichovského Night Light Marathonu Martin Kunc, ředitel JIZERSKÉ, o.p.s.

https://www.traditionrolex.com/9